Over Meerlanden

Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop.

Van een meer traditionele afvalinzamelaar hebben wij ons ontwikkeld tot een innovatieve afvalinzamelaar én -verwerker die ook gemeenten ontzorgt op het integraal beheer van de openbare ruimte en via het leveren van dienstverlening op het gebied van gladheidbestrijding. Wij geven meer waarde aan afvalstromen door deze zo veel mogelijk als grondstoffen te gebruiken en dragen zo bij aan een schoner milieu.

Wij hebben afgelopen jaren de ruimte genomen en gekregen om te innoveren. Dit heeft onder andere geleid tot de bouw van een vergistingsinstallatie die in 2011 in gebruik is genomen. Met deze installatie wordt de energie aanwezig in het GFT-afval omgezet in biogas. Dit gas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groengas. Met deze innovatie is een eerste stap gezet voor het creëren van een regionale circulaire economie.